..........
+ | جمعه دوم خرداد 1393 | 1:2 AM | ★Sȟqấy£q★ |
 

 

قصه....!
+ | یکشنبه نهم شهریور 1393 | 6:36 PM | ★Ŝǻřǻ★ |

 

کلاغ جان!

قصه من به سر رسید...

سوار شو!

تو را هم تا خانه ات می رسانم...

خیانت...!
+ | یکشنبه نهم شهریور 1393 | 6:17 PM | ★Ŝǻřǻ★ |

 

از دنیـــای ِ واقــعـی و نــامــردیــاش ! پنــــاه آوردیــــم بــه دنیــای ِ مـجــازی ! 

غــافـل از این کــه ، آســمون ، هـــمون آسـمونــه ...

........
+ | دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 8:29 PM | ★Ŝǻřǻ★ |

بـَعضےـﺂ بـﮧ مـﺂ כּـِمےخــورנَכּ ! مـﺂ جـﺂ خـاڵـے נآנیـم


څورנَכּ بـﮧ ݜـُمـﺂ ! مـُبـاړڪتــــــــــۅכּ بـﺂݜـﮧ.. :|

+ | دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 8:17 PM | ★Ŝǻřǻ★ |

عَــزیـزم!!

اگـــہ دوسِــٺـ نــבارَم واســـہ ایــن نیــس ڪــہ بــے اפـســـاسَـــم!

فقــط عــاבٺــ نــــבارم بـــہ چیــــــزاے { عُــمــومـــــے } פـســـے בاشتـــہ باشـــم!

من دخترم...!
+ | دوشنبه ششم مرداد 1393 | 3:38 AM | ★Ŝǻřǻ★ |

 

من یه دخترم

می بینم ...می فهمم ...

اما سکوت میکنم که تو نفهمی ...

حواسم ب تمام جزئیات این دنیا هست ...

تمام و کمال ...

بدون هیچ سانسوری ...

حواسم به خودم هست ...

به دختر بودنم ...به نجابتم ...به غیرتم ...

من یه دخترم ...

دلم که شکسته میشود ...

سر کسی خالی نمیکنم ...

معصومانه بالشتم را بغل میگیرم ...

واتاقم از  صدای هق هق گریه هام پر میشه ...

دلم که شکسته می شود ...

به رویت نمی اورم چون زخمش نا علاج است ....

گاهی کم می اورم بین این همه توهین ...

گاهی می برم ...

من یه دخترم ...

پاک ...

صاف ...

ساده ...

خریت...!
+ | دوشنبه ششم مرداد 1393 | 2:53 AM | ★Ŝǻřǻ★ |
 

لیـــاقــت مــی خواهــد
بـــودن در شعــر هـــای دختــریــــ کهــــ
بـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــی ریـــزد
تعجـــب نکــــن !!
در بی لیـــــاقتی تـــو شکـــی نیـــست
اینجـــا دلیـــل بــودنـــت میـــان بغــــض هــــایـــم
خــریتـــــ خـــودم اســـت نـــه لیـــاقــــت تــــو !

پدر...!
+ | چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 5:6 AM | ★Ŝǻřǻ★ |
 

دختر که باشی میدانی اولین عشـــــق زندگیت پدرتــــــه

دختر که باشی میدانی محکم ترین پناهگاه دنیا

آغوش گرم پدرتـــــــه

a1005 داستان عشق دختر به پدر 

 

..............
+ | جمعه بیستم تیر 1393 | 10:1 PM | ★Sȟqấy£q★ |
چرا دروغ بگویم

دیگر بودنت برایم

مثل قبل مهم نیست !
بهتر است بگویم

اصلا مهم نیست . . .

مردی که من عاشقش بودم ،

بازی کردن بلد نبودن

آن هم با احساس . . .

مرد من ،

خود زخمی همین بازی ها بود

من آمدم و زخم هایت را بستم . . .

خوب که شدی ،

بد شد اخلاقت !

بد شد وفایت . . .

رفتی . . .

ولی هنوزم عاشق ترین قلب دنیا ،
همین دل من است !
روزی خواهی فهمید !
باور کن.........!

من ی دخترم
+ | یکشنبه پانزدهم تیر 1393 | 7:9 PM | ★Sȟqấy£q★ |
♥•٠· من یک دخترم
نه یک مانکن فروشگاه,
نه یک وسیله برای جلب توجه,
و نه یک تابلو نقاشی
پیشرفت و بالارفتن را میخواهم اما نه به هر قیمتی
آزادم اما با تفسیری جدابافته...
آزادی من حجاب من است ،
طلا هم آزاد است اما همیشه محفوظ ، طلا را هیچوقت فله نمیفروشند!
آن چه را فله میفروشند که زیادی آزاد باشد .نمونه اش "سبزی خوردن"!


آوازک